hesab

hesab
is. <ər.>
1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi-Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq, hesablamaq. Fabrikin gəlirini hesab etmək. Gəlir və çıxarını hesab etmək. – Xozeyin dinməz-söyləməz çötkəni götürüb, çaq-çuq hesab elədi. S. M. Q.. Leylək qızılın hamısını hesab etməkdə çox çətinlik çəkdi. S. R.. // Hesablama, sayma, hesab etmə. Bir sıra alimlərin apardığı hesaba görə Yer kürəsinin tərkibində olan tək uran və torinin atom enerjisi neft və daş kömür ehtiyatının enerjisindən 20 dəfə çoxdur. A. Qarayev.
2. Riyaziyyatın, rəqəmlərin sadə xüsusiyyətlərini və onlarla həll olunan əməliyyatı öyrənən bəhsi. Hesab dərsi. Hesabdan «5» almaq. – Lalə yalnız Şirmayının məktəb işlərinə qarışardı, vaxtı olanda dərslərini xəbər alar, hesab məsələlərinin həllinə kömək edirdi. M. Hüs..
3. Borc, verəcək. <Hafizə xanım:> Rəhim kişi, hesabın hamısını gətiribsənmi? Ə. H..
4. müh. Maliyyə əməliyyatı və ya hər hansı idarənin, müəssisənin maliyyə əməliyyatının mühasibat uçotu üçün əsas olan sənədlər. İdarənin hesab nömrəsi.
5. Hesabla şəklində zərf – ehtimal ki, güman ki, ola bilər ki. Hesabla bu gün gəlməlidir. – Hesabla <Tapdıq> hospitalda bir az da yatmalı idi. Ə. Ə..
6. Hesabına şəklində zərf – vəsaiti ilə, pulu ilə. Öz hesabına ezamiyyətə getmək. Fikirləşir bir qədər; Bu gün hara gedəcək; Yaxud kimin hesabına; Harda nahar edəcək? Z. Xəlil.
◊ Hesab aparmaq – nəticə çıxarmaq, başa düşmək. Hər kəs öz hesabını aparsın. Hesab çəkmək – 1) haqq-hesab etmək, gəliri və xərci hesablamaq; hesablaşmaq. <Mozalanbəy:> Bala seyidi çağırıb hesab çəkdim. Ə. H.. Hacı Nəsir ayrı bir şəhərdə yaşayan şərikilə hesab çəkməyə getmişdi. S. S. Axundov; 2) sayğacda hesablamaq, çötkəyə vurmaq. Qorxmaz içəri girəndə Saleh stolun dalında oturub hesab çəkirdi. Ə. Vəl.. Hesab etmək (eləmək) məc. – 1) fikirləşmək, təsəvvür etmək, təsəvvürünə gətirmək, güman etmək, zənn etmək. <Xortdan:> Bir də mən belə hesab edirdim ki, cəhənnəm bir böyük şəhərdir. Ə. H.. Şəfiqə əvvəl elə hesab elədi ki, yenə gələn Lütfəlidir. İ. Musabəyov; 2) saymaq, bilmək. <Əhməd:> İndi ki, bizi oğru hesab eləyirsiniz, qapınızı qıfıllayın. . N. V.. İndiyə kimi Bəhramı bakılı hesab edən müəllim tamamilə çaşdı. Ə. Vəl.. Hesab olunmaq – sayılmaq, bilinmək. <Yaşlı kişi:> Məhəlləmizin ruhanisi Molla Hüseyn, axundun ən sadiq bir müridi hesab olunar, cənnət və cəhənnəm haqqında təlqinatına ürəklə inanardım. S. H.. Hesaba almadan – fikir vermədən, saymadan, sayğı göstərmədən. Armudboğaz oğlan bərbəzəkli xanım müştəriləri hesaba almadan daha yağlı müştəri saydığı «generalla» əyləndi. S. R.. <Muxtar:> Danışacağam, ancaq kimin xoşuna, ya bədinə gəldiyini hesaba almadan danışacağam. M. C.. Hesaba almaq – nəzərdən qaçırmamaq, nəzərə almaq, hesablamaq. Kollektivin rəyini hesaba almaq lazımdır. Hesaba almamaq – saymamaq, fikir verməmək, nəzərə almamaq, vecinə almamaq. Zərrintac xanım kol ətəyindən gələn əsil-nəsəbsiz Ələmdarı heç adam cərgəsinə qoyub, onun var-yoxluğunu belə hesaba almırdı. S. R.. Hesaba almazdın mənimtək sən də; Özgə danlağını, yad tənəsini. B. V.. Hesaba vurmaq – hesablamaq, haqq-hesab etmək. Biz hesaba vurduq, gəlib oktyabr ayının sonu çıxdı. S. S. A.. Hesabı açmaq – futbol, voleybol, güləşmə və b. idman yarışlarında birinci xalı qazanmaq. İlk dəqiqədə <hücumçu> rəqiblərin qapısından bir top keçirərək, hesabı açmağa müvəffəq olmuşdur. Hesabı çürütmək – 1) çatası pulu tamamilə verərək və ya alaraq haqq-hesabı qurtarmaq, hesablaşmaq; 2) mübahisəli, davalı məsələni həll etmək. <Nəbi:> Hesabı çürüdək, bu son görüşdür. S. Rüst.. Hesabı düz çıxmamaq – arzusu, istəyi həyata keçməmək, istədiyi olmamaq, təxmini düz çıxmamaq. Hesabı itirmək – hesablayarkən, sayarkən səhv etmək; miqdarını, sayını yaddan çıxarmaq, hesabı dolaşdırmaq. Yazı-pozu bilməyən Leylək beşliyi, onluğu, bir də yeddi manat yarımlığı dolaşıq salıb hesabı itirməkdən qorxdu. S. R.. Hesabı var – çoxluq, saysızlıq bildirir. <Xırdaxanım:> Qumun, torpağın sayı var, hesabı var, mənim dərdimin hesabı yoxdur. N. V.. Hesabı yoxdur – bax hesabı var. Ovçu əlində oxdur; Oxun hesabı yoxdur; Dost çox olsa nə eybi; Bir düşmən yenə çoxdur. (Bayatı). Hesabıma (hesabına) görə – məncə (səncə), mənə (sənə) görə, mənim (sənin) fikrimcə (fikrincə). Rüstəm kişinin hesabına görə, bu il yaz da mülayim və yağıntılı olmalı idi. M. İ.. Hesabına getmək – hesablamaq, saymaq, miqdarını müəyyənləşdirmək. <Muzdur> axır bir nəfəsini dərib pulun hesabına getməyə başladı. S. M. Q.. Hesabını aparmaq – başa düşmək, duymaq, nəticə çıxarmaq. Molla Tanrıverdinin rəngi üzündən qaçıb ağappaq gəc kimi ağardı, həmin saat hesabını apardı. E. Sultanov. Hesabını başa düşmək – bax hesabını aparmaq. <Vahid:> . . <Anam> məni yanakı süzəndə hesabımı başa düşərdim. B. Bayramov. Hesabını çəkmək – hesablamaq, hesab etmək, saymaq. <Kibernetika maşınları> Çəkir hesabını da; Minlərin, milyonların. B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • hesab — ə. 1) say, miqdar; 2) riyaziyyat elmlərindən biri; 3) haqq hesab, hesabat; 4) borc, verəcək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hesâb — (A.) [ بﺎﺴﺣ ] hesap …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • haqq-hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın nəticəsi; hesablama, hesab. Hamı işdən çəkilib çıxdığı halda, mühasib çıxmaq istəmir və əlindəki haqq hesabı başa çatdırmağa çalışırdı. S. R.. Zülfüqar çox tutqun idi. Haqq hesab düz gəlmədiyi üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hədd-hesab — is. <ər.> Say, miqdar. Qızıl Arslandan xəlifəyə məktub aparan heyəti İraqın hədd hesaba gəlməyən atlıları istiqbal edirdi. M. S. O.. Həddi hesabı olmamaq – sayı hesabı olmamaq. <Devlər> bir az sonra qızlara o qədər zər zibadan paltar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sağış hesab — koyun tâdadı; süt sağması …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ALE-L-HESAB — Hesâba sayarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BÎ-HESAB — f. Sayısız, hesapsız …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İLM-İ HESAB — Hesap bilgisi, aritmetik, matematik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HASİB — Hesab eden, hesab edici …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hesabat — ə. «hesab» c. 1) haqq hesablar; 2) t. haqqhesab vermə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”